Wolność a obiektywizm mediów

post details top
post details top
Wolność a obiektywizm mediów

Często słyszymy o nadużyciu władzy, jaką posiadają media. Z czego to wynika? Zazwyczaj z nieprawidłowego rozumienia dwóch podstawowych pojęć: wolności oraz obiektywizmu. Wolność mediów polega na autonomii, decydowaniu o swoich losach, w sferze ekonomicznej oraz personalnej. Polega także na dopuszczeniu w obieg informacji zgodnych z prawdą, prezentowania informacji z różnego punku widzenia. Wolność to także swobodne poruszanie się w tematyce, nie tylko zajmowanie się „wygodnymi” tematami, ale także kontrowersyjnymi, wzbudzającymi emocje wśród odbiorców. Obiektywizm natomiast polega na sprawiedliwym, przemyślanym traktowaniu oraz prezentowaniu informacji. Cechą obiektywizmu nie jest wskazywanie lepszej czy gorszej strony tylko nakreślenie ogólnej charakterystyki. Odbiorca ma wtedy możliwość dokonania indywidualnej oceny faktów. Obiektywizm polega także na sprawnym oddzieleniu faktów od komentarzy.


Dzięki zastosowaniu tych dwóch elementów media mają możliwość poruszania się po dowolnej tematyce, prezentując różne poglądy oraz idee. Szeroko pojęta komunikacja informacyjna ma na celu uświadomienie odbiorców, symulację przepływu informacji, poszerzenie wiedzy i wolości społeczeństwa. Wolność i obiektywizm pozbawiają instytucjonalnej cenzury, możliwość redagowania oraz nieograniczony dostęp do wiadomości. Naruszenie tych dwóch warunków świadczy o kontrolowaniu przepływu informacji oraz braku lojalności wobec społeczeństwa. To prowadzi do subiektywnej prezentacji danych i wiadomości.

Comments are closed.