Psychologizacja reklamy – stereotypy

post details top
post details top
Psychologizacja reklamy – stereotypy

Reklamy choć proste w odbiorze mają uwarunkowanie psychologiczne. Dzieje się tak ponieważ nadawca reklamy chce zwrócić na siebie uwagę, jak największej ilości konsumentów. Psychologizacja reklamy wykorzystuje w tym celu stereotypy. Stereotyp rozumiemy jako zakodowane w naszej świadomości i języku cechy charakterystyczne obiektu, osoby, zjawiska. Opierają się na wartościach moralnych i kulturowych. Wyróżniamy cztery główne rodzaje stereotypów: obrazy, wzorce, wyobrażenia mitologiczne i ideologiczne. Oglądając reklamy albo wsłuchując się w nie jesteśmy w stanie określić rodzaj wykorzystanego stereotypu. Najczęstsze przykłady to wykorzystanie motywu rodziny. Budzi to poczucie bezpieczeństwa, radości i zażyłych więzi emocjonalnych. W reklamach pojawia się rodzina składająca się z matki, ojca, dzieci i ewentualnych zwierząt.


Wskazuje zatem na rodziny pełne, spełnione zawodowo, o czym świadczy strój. Mężczyzna w roli ojca jest zazwyczaj ubrany w garnitur, kobieta spełnia raczej rolę gospodyni domowej. Kolejnym często wykorzystywanym stereotypem jest kobieta nowoczesna oraz mężczyzna współczesny. Oboje są w wieku, w którym atutu fizyczne są wyeksponowane. Kobiety są zmysłowe, uwodzicielskie, niezależne, zdecydowane. Kuszą swoją powabnością i wdziękiem. Mężczyzna jest świetnie zbudowany, wysportowany, nienagannie ubrany. Oboje są ludźmi sukcesu dążącymi do doskonałości. Kolejny stereotyp to rekomendacja osoby publicznej, popularnej, cenionej i znanej. Taka forma przynosi zazwyczaj pożądane efekty.

Comments are closed.