Podstawowe funkcje mediów

post details top
post details top
Podstawowe funkcje mediów

Media, bez znaczenia jakiego rodzaju mają służyć społeczeństwu. Mają być źródłem informacji i rozrywki. Spełniają dwie podstawowe funkcje. Najważniejszą jest funkcja informacyjna. Służy całemu społeczeństwu, informując o stanie gospodarki rynkowej, polityce, pozycji kraju na świecie, podając informacje ważne i takie, na które nie zwracamy uwagi. Codziennie napotykamy różne rodzaje informacji – w radiu podawane są stany dróg w godzinach szczytu, informacje dotyczące pogody, aktualne promocje w sklepach, wszelkie dane pomocne w czasie teraźniejszym. Telewizja skupia się na problemach bardziej skomplikowanych, globalnych, ważnych dla każdego obywatela. Drugą funkcją, jaką powinny spełniać massmedia to edukacja. Dotyczy ona sposobu analizowania problemu czy ważnego wydarzenia, zmuszenia odbiorców do samodzielnego wyciągania wniosków. Dzięki temu media mają wpływ na kształtowanie postaw i wartości społeczeństwa.


Odbiorca zaś powinien wymagać od mediów rzetelności przygotowanej porcji informacji i wiedzy, obiektywizmu, wiarygodności i profesjonalizmu. Funkcje te uczą i uświadamiają, że każda sprawa, wydarzenie czy problem ma dwa końce. Uczy zatem słuchania i przetwarzania informacji. Funkcja edukacyjna często kojarzona jest z programami z zakresu nauki. Im lepiej opracowane takie programy, tym większą wiedzę posiądzie odbiorca, który media traktuje często jako rozrywkę, sposób na oderwanie się od codziennych zajęć. Ważne zatem jest by chwile poświęcone na relaks przed telewizorem były źródłem wiedzy.

Comments are closed.