Czy istnieje kodeks mediów

post details top
post details top
Czy istnieje kodeks mediów

Każde przedsiębiorstwo, instytucja, placówka posiada wewnętrzny kodeks, który określa to, co wolno i należy zrobić, oraz to, czego nie wolno. Wypracowany kodeks, który jest skutecznie wprowadzany w życie świadczy o poszanowaniu ludzi, którzy pracują w tych miejscach oraz tych, którzy korzystają z usług przez nich oferowanych. Media także mają swój kodeks. To wszelkie wewnętrzne zarządzenia o sposobie postępowania, o możliwościach konsekwencji, w przypadku złamania takiego zarządzenia. Etos pozwala na poprawne funkcjonowanie mediów zgodnie z prawem, szanując wszystkich, którzy media tworzą oraz tych, którzy z nich korzystają. Co należy do takiego kodeksu mediów? Przede wszystkim prawo do wyrażania swojej opinii w sposób swobodny lecz nie szargający czyjeś godności. Swobodnego przepływu informacji, stworzonych w oparciu o prawdziwe i rzetelnie opracowane źródła.


Autorzy wszelkich treści dla mediów powinni dążyć do obiektywnego oglądu rzeczywistości. Powinni także poczuwać się do odpowiedzialności za przekazywane wiadomości, jeśli okażą się nieprawdziwe. Kodeks zawiera także informację o ogólnodostępności przekazywanych wiadomości, bez zatajania ważnych aspektów. Określa także poszanowanie prywatności, osób i ich mienia, uniwersalnych wartości moralnych i kulturowych, wyznań i wierzeń. Media powinny także dbać o ład ekonomiczny, który będzie ukłonem w stronę niezachwianej komunikacji oraz przepływu informacji. Wszelkie określenie zasad jest dowodem na brak wyrachowania mediów.

Kiedy odczuwamy satysfakcję korzystania z mediów

post details top
post details top
Kiedy odczuwamy satysfakcję korzystania z mediów

Korzystając z telewizji, internetu, radia czy czasopisma szukamy czegoś dla siebie. Czegoś co wzbudzi nasze zainteresowanie. Media pełne są różnorodnych informacji. Satysfakcję odczujemy wtedy, gdy posiądziemy umiejętność segregowania informacji ważnych dla nas i przydatnych od tych bezużytecznych. Dzięki tej segregacji poszerzymy naszą wiedzę z dziedziny, która nas pasjonuje. Może media będą pomocne przy rozwiązaniu życiowego problemu, rozwiania jakiś niejasności – wtedy spełni funkcję porady. Przepływ informacji ograniczy niepewność oraz wszelkie stany lękowe dotyczące np. bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwa w mieście, w którym żyjemy. Media dają możliwość czerpania wiedzy z różnych źródeł, odbiorca uczy się z nich korzystać i wykorzystywać dla własnej korzyści. Poprzez informacje uczy się także czegoś o sobie, poznaje swoje reakcje na kontrowersyjne sprawy, wytrzymałość psychiczną, wyczula wrażliwość.


Poznaje także swój system wartości. Czytając czy oglądając programy reportażowe jest w stanie określić co mógłby zrobić na czyimś miejscu, jak się zachować, jakie poczynić kroki. Programy, audycje i artykuły dotykające problematyki społecznej, takiej, która może spotkać każdego uczy empatii oraz stwarza więzi międzyludzkie. Odczuwamy strach, współczucie, zażenowanie lub radość. Media są swoistym zastąpieniem kontaktów między jednym człowiekiem a drugim. Kolejną oznaką satysfakcji jest organizowanie planu dnia tak, by zdążyć na ulubiony serial, program informacyjny, audycję w radiu czy wieczorny film. Media niekiedy stają się wypełniaczem wolnego czasu lub ucieczką od dręczących myśli.

Podstawowe funkcje mediów

post details top
post details top
Podstawowe funkcje mediów

Media, bez znaczenia jakiego rodzaju mają służyć społeczeństwu. Mają być źródłem informacji i rozrywki. Spełniają dwie podstawowe funkcje. Najważniejszą jest funkcja informacyjna. Służy całemu społeczeństwu, informując o stanie gospodarki rynkowej, polityce, pozycji kraju na świecie, podając informacje ważne i takie, na które nie zwracamy uwagi. Codziennie napotykamy różne rodzaje informacji – w radiu podawane są stany dróg w godzinach szczytu, informacje dotyczące pogody, aktualne promocje w sklepach, wszelkie dane pomocne w czasie teraźniejszym. Telewizja skupia się na problemach bardziej skomplikowanych, globalnych, ważnych dla każdego obywatela. Drugą funkcją, jaką powinny spełniać massmedia to edukacja. Dotyczy ona sposobu analizowania problemu czy ważnego wydarzenia, zmuszenia odbiorców do samodzielnego wyciągania wniosków. Dzięki temu media mają wpływ na kształtowanie postaw i wartości społeczeństwa.


Odbiorca zaś powinien wymagać od mediów rzetelności przygotowanej porcji informacji i wiedzy, obiektywizmu, wiarygodności i profesjonalizmu. Funkcje te uczą i uświadamiają, że każda sprawa, wydarzenie czy problem ma dwa końce. Uczy zatem słuchania i przetwarzania informacji. Funkcja edukacyjna często kojarzona jest z programami z zakresu nauki. Im lepiej opracowane takie programy, tym większą wiedzę posiądzie odbiorca, który media traktuje często jako rozrywkę, sposób na oderwanie się od codziennych zajęć. Ważne zatem jest by chwile poświęcone na relaks przed telewizorem były źródłem wiedzy.

Wolność a obiektywizm mediów

post details top
post details top
Wolność a obiektywizm mediów

Często słyszymy o nadużyciu władzy, jaką posiadają media. Z czego to wynika? Zazwyczaj z nieprawidłowego rozumienia dwóch podstawowych pojęć: wolności oraz obiektywizmu. Wolność mediów polega na autonomii, decydowaniu o swoich losach, w sferze ekonomicznej oraz personalnej. Polega także na dopuszczeniu w obieg informacji zgodnych z prawdą, prezentowania informacji z różnego punku widzenia. Wolność to także swobodne poruszanie się w tematyce, nie tylko zajmowanie się „wygodnymi” tematami, ale także kontrowersyjnymi, wzbudzającymi emocje wśród odbiorców. Obiektywizm natomiast polega na sprawiedliwym, przemyślanym traktowaniu oraz prezentowaniu informacji. Cechą obiektywizmu nie jest wskazywanie lepszej czy gorszej strony tylko nakreślenie ogólnej charakterystyki. Odbiorca ma wtedy możliwość dokonania indywidualnej oceny faktów. Obiektywizm polega także na sprawnym oddzieleniu faktów od komentarzy.


Dzięki zastosowaniu tych dwóch elementów media mają możliwość poruszania się po dowolnej tematyce, prezentując różne poglądy oraz idee. Szeroko pojęta komunikacja informacyjna ma na celu uświadomienie odbiorców, symulację przepływu informacji, poszerzenie wiedzy i wolości społeczeństwa. Wolność i obiektywizm pozbawiają instytucjonalnej cenzury, możliwość redagowania oraz nieograniczony dostęp do wiadomości. Naruszenie tych dwóch warunków świadczy o kontrolowaniu przepływu informacji oraz braku lojalności wobec społeczeństwa. To prowadzi do subiektywnej prezentacji danych i wiadomości.

Poetyka i artyzm w reklamie

post details top
post details top
Poetyka i artyzm w reklamie

Reklama nie zawsze jest płytką formą zachęcenia do kupna czegoś. Znamy bardziej wysublimowane formy promocji, takie jak na przykład plakat artystyczny. Stosuje się go najczęściej do zaproszenia na jakieś wydarzenie kulturalne – spektakl, przedstawienie, koncert, festiwal, pokaz, wystawa. Taki plakat ma przede wszystkim zachwycać estetyką oraz formą graficzną. Jest to artystyczna forma przekazu. Na takim plakacie znajdują się podstawowe informacje sprowadzone do niezbędnego minimum. Często plakaty artystyczne adresowane są do konkretnej grupy docelowej społeczeństwa. A dzięki zastosowaniu odpowiednich technik odbiorca wykazuje poczucie tożsamości z daną grupą. To poczucie jest dowodem na spełnienie intencji reklamy. Komunikacja przebiega za sprawą formy graficznej, która jest tekstem kulturowym. Taki plakat, aby spełnił swoją rolę musi być duży i widoczny. Barwy powinny być wyraziste, nasycone, kontrastowe.


Zamieszczany na ulicy daje możliwość przyjrzenia się mu z bliska. Poetyka i artyzm wykorzystywany w reklamie opiera się, oprócz pobudzenia bodźców wzrokowych, na wykorzystaniu emocji odbiorcy. Balansuje zatem na granicy poczucia smaku i wulgaryzmu – przekaz jeśli będzie oryginalny zostanie zapamiętany przez odbiorcę. Taki plakat może być umieszczany w miejscach, gdzie tłoczą się ludzie czekający na coś, np. autobus, pociąg, w poczekalni u specjalisty. Takie miejsca dają odbiorcy czas na przeanalizowanie oraz przyglądnięcie się. Świetnym miejscem na zamieszczenie takiego artystycznego plakatu są puby, kawiarnie czy gabloty, które ochronią plakat przed intruzami chcącymi go zerwać.

Strona 2 z 512345

Blogroll

Sonda

Korzystasz z internetowych wydań czasopism ?

View Results

Loading ... Loading ...

Kategorie