Czy istnieje kodeks mediów

post details top
post details top
Czy istnieje kodeks mediów

Każde przedsiębiorstwo, instytucja, placówka posiada wewnętrzny kodeks, który określa to, co wolno i należy zrobić, oraz to, czego nie wolno. Wypracowany kodeks, który jest skutecznie wprowadzany w życie świadczy o poszanowaniu ludzi, którzy pracują w tych miejscach oraz tych, którzy korzystają z usług przez nich oferowanych. Media także mają swój kodeks. To wszelkie wewnętrzne zarządzenia o sposobie postępowania, o możliwościach konsekwencji, w przypadku złamania takiego zarządzenia. Etos pozwala na poprawne funkcjonowanie mediów zgodnie z prawem, szanując wszystkich, którzy media tworzą oraz tych, którzy z nich korzystają. Co należy do takiego kodeksu mediów? Przede wszystkim prawo do wyrażania swojej opinii w sposób swobodny lecz nie szargający czyjeś godności. Swobodnego przepływu informacji, stworzonych w oparciu o prawdziwe i rzetelnie opracowane źródła.


Autorzy wszelkich treści dla mediów powinni dążyć do obiektywnego oglądu rzeczywistości. Powinni także poczuwać się do odpowiedzialności za przekazywane wiadomości, jeśli okażą się nieprawdziwe. Kodeks zawiera także informację o ogólnodostępności przekazywanych wiadomości, bez zatajania ważnych aspektów. Określa także poszanowanie prywatności, osób i ich mienia, uniwersalnych wartości moralnych i kulturowych, wyznań i wierzeń. Media powinny także dbać o ład ekonomiczny, który będzie ukłonem w stronę niezachwianej komunikacji oraz przepływu informacji. Wszelkie określenie zasad jest dowodem na brak wyrachowania mediów.

Comments are closed.